Back
Lại Minh Huyên
Lại Minh Huyên
Lại Minh Huyên
Lại Minh Huyên
14 Sản phẩm
  • Born on: 1994
  • Lives in: Viet Nam
  • Email: kienluarung94@gmail.com
  • Education: Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Biography

1994 đến 2012 học phổ thông

2012 đến 2016 tốt nghiệp đại học sư phạm nghệ thuật trung ương

2016 đến nay sinh viên đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Awards

Đang cập nhật

Coming Soon...